Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Toàn bộ nội dung trên website được lấy từ 4IT Community nhóm công khai trên facebook, nội dung này được các thành viên đăng tải. Tất cả các dữ liệu, thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ do liên kết gốc lưu trữ và do người dùng quản lý. Vì vậy chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung người dùng chia sẻ! Nếu bạn phát hiện nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân tổ chức của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được HỖ TRỢ tháo gỡ.