#4it_hoidap

bác nào am hiểu về đăng nhập fb không cứu em pha này với. Hôm nay em lấy lại mật khẩu FB cho bố, xong xuôi rồi thì vào đổi ảnh đại diện, sau đó tự dưng **bị ép đăng xuất ra**. Đến lúc đăng nhập lại thì nó **bắt xác nhận danh tính**, chỉ có mỗi 1 lựa chọn là phê duyệt đăng nhập từ thiết bị khác. Danh sách thiết bị chỉ có mỗi 1 cái, đó là cái iphone 6 đang dùng. Nhưng mà chính nó là bị ép đăng xuất. Giờ không có cách nào phê duyệt đăng nhập, không thể đăng nhập được. Đổi mật khẩu tiếp vẫn dính.

Chả khác nào nó đuổi mình ra khỏi nhà, rồi bắt mình phải có mặt trong nhà thì mới chứng minh được đó là nhà của mình.

post image

14 10 0