#4it_share
Hôm nay mình xin chia sẻ cách lưu dữ liệu từ chat bot sang google sheet thông qua google biểu mẫu khá đơn giản và có thể dùng cho bất kỳ chatbot nào có json API.
Các bác xem ở video nhé!
Đây là đoạn json API: https://docs.google (.) com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Y9vDSuZpw8KY9H5AX9WKGppS7nxcIkkMihjY2zCJz-AwNw/formResponse?usp=pp_url&entry.1697043503={{name}}&entry.587324374={{email}}

post image

3 0 0