#4it_share
# **Công cụ tải file pdf, docx, xlsx,... Google Drive bị chặn download**

=> https://urlgd.com/vi/download-pdf

Công cụ này bên mình đang phát triển và đang thử nghiệm bản beta, mọi người dùng thử cho cho ý kiến nha.

-> Hỗ trợ tải cả các file .doc, .docx, exel...trên google drive không có nút tải tuy nhiên định dạng tải về sẽ là .pdf

-> Chất lượng kích thước tải về khá tốt (1500px), với các kích thước chất lượng cao nhất sẽ hỗ trợ trong các phiên bản tới


#4it_share
# **Cách xóa toàn bộ hình ảnh, video trong Google Photos chỉ 1 click**

**Hướng dẫn chi tiết:** [*https://bom.to/xoa-toan-bo-google-photos*](https://bom.to/xoa-toan-bo-google-photos?fbclid=IwAR2D4yODUaIoWc3J7rZqN8QosHTyYzb2SEkuaQ9nHozTXOBLQB7Yta4y7qo)

**Google Photos** được mọi người sử dụng để tự động backup hỉnh ảnh, video rất nhiều. Nhưng tài khoản gmail miễn phí chỉ có 15GB lưu trữ, nên việc đầy dung lượng là một ngày không xa. (Bạn nào chọn chất lượng lưu là Chất lượng cao sẽ không bị tính dung lượng. Nhưng bạn bạn lưu với Chất lượng Gốc (Nguyên bản) sẽ bị tính dung lượng)

**Đầy dung lượng tài khoản bạn sẽ không nhận được gmail nữa!**

Nhưng việc xóa toàn bộ ảnh trên Google Photos rất khó khăn đối với một số bạn lưu rất nhiều, vài ngàn, vài trăm ngàn, hay cả triệu hình ảnh, video. Vì Google không cho chọn toàn bộ (Ctrl + A) mà phải chọn từng cái để xóa.

Hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn **cách xóa toàn bộ hình ảnh, video trên Google Photos chỉ 1 click**

post image

34 0 4

[Share] Youtube API V3 PHP Script

Code PHP YouTube Clone Script - Youtube có cái gì, em ấy sẽ có cái đấy, có cả tính năng download video!

Code được Việt hóa từ You2PHP của các bạn China

Code rất nhẹ, chỉ vài chục file và nặng hơn 500kb

Demo: https://videovn.top/ytb/

Download:
https://4it.pw/v7EqO | #protect@[email protected]
Password: 4it

Nguồn: https://bit.ly/2GyEnko
#4it_share

post image

44 32 2