#4IT_HOIDAP
mọi người cho em hỏi với ạ
em muốn đưa dữ liệu tự động từ cái text box ra cái datagitview kia thì phải làm như nào ạ
em xin cảm ơn ạ
ad duyệt giudp em ạ

post image

16 3 1

#4it_hoidap
ai giúp em với ạ em xin hậu tạ thẻ 50k
em gấp lắm rồi ạ
https://drive.google.com/file/d/1WOqU6klTlKsQdAdN4VekAVKAdQbDaPyJ/view?usp=sharing
ad duyệt gấp giúp em
em xin cảm ơn

post image

11 10 0

ai giúp em với ạ nó bị lỗi gì đây ạ
#4IT_help

post image

12 1 0

#4IT_hoidap
ai giúp em cài open cv vào visual studio 2017 với ạ
em cài toàn bị lỗi
mong ad duyệt

12 2 0