Hiện mình có tham gia dây ở trung tâm. Dung microsoft team. Nhưng khi tham gia thì có 36 học viên điểm danh nhưng báo thì chỉ có 1 mình mình tham gia. Ai biết tại Sao ko? #4it_help, [#4it_hoidap](https://www.facebook.com/hashtag/4it_hoidap?source=feed_text&epa=HASHTAG)

post image

5 30 0

Mình dùng dell vostro 1450. NHưng khi bật cam thì xảy ra lỗi này. Mọi người biết bị làm sao không? Hôm qua bật được một lúc tắt đi thì lúc bật lên bị vậy. Cái cam hầu như mình không dùng. Hôm qua mới thử bật lên thì bị vậy. Giúp mình chữa nó.#4it_help

post image

4 27 0

#4it_help Mình hỏi cái. Chương trinh là gi? Phần mềm là gì? Khác nhau như thế nào?

8 7 0

#4it_help
Bạn nào có khóa học này chia sẻ mình với
HINH PHỤC IELTS 7.5 CHO NGƯỜI MẤT GỐC”

34 19 6

tại sao khi mình vào nó lại không hển thị đầy đủ nhỉ. cả chrome và coccoc nữa. giúp mình với.

post image

4 4 0

#4it_help
Trong nhom ai có bộ video dậy pascal không ạ. Cho mình xin với.

3 1 0

#4it_help
Ai có code mấy bài tập lớn video 96, 97, 98 của ths dương tích đạt trong khóa học c/c++ từ a-z cho mình được không? Chất lượng 360 lên chẳng nhìn thấy cái gì.mấy cái thắc mắc thì không nhìn đươc. Cám ơn nhiều

17 5 0

#4it_share Tim được cáinày khá hay chia sẻ cho mọi người. Nhiều khóahọclắm

11 0 0

#4it_help mọi người giải giúp mình mấy cậu này với.
Từ 1-4. Và thêm cậu 5 như thế này.

Câu 5: thiết bị nào chịu đc từ.
A. Ổ cd
B. Ổ cứng.
C. Usb

post image

6 2 0

Bạn có khóa làm chủ cảm xúc của phạm thành long ko?#4it_help

36 9 1