#4it_share
Chia sẻ bộ video học quản trị Windows Server 2016
Bao gồm
- Tài liệu, khóa học Tiếng Anh
- Tài liệu, khóa học Tiếng Việt
- Slide MCSA chính thức từ Microsoft
- File đề thi MCSA
Link tải https://www.fshare.vn/folder/Z916FFHX1YIC
Link ủng hộ mình http://123link(.)pw/rS7ljd (Xóa bỏ dấu () đi nhé)

post image

56 4 2

#4it_share
Chia sẻ một số khóa học về Guitar. Bao gồm:
Guitar đệm hát cơ bản từ A-Z
Guitar đệm hát trong 30 ngày
Guitar fingerstyle cơ bản cùng haketu
Guitar fingerstyle cơ bản cùng haketu
Guitar fingerstyle nâng cao cùng haketu
Link tải: https://www.fshare.vn/folder/AN4D7OG1I8AH
Link tải: http://123link .pw/RrdX2Y (Click link ủng hộ mình)

79 19 3

#4it_share
Chia sẻ 1721 Tool SEO/Marketing/WordPress từ crackit.info và crackitindonesia.com
Link tải: https://goo.gl/9q1DNf
Cảm ơn các bạn bên 1945VNTeam đã mua và chia sẻ bộ Tool đắt giá này
Lưu ý quan trọng
1. Nếu bạn được hỏi Password xả nén. Hãy nhập crackitindonesia.com hoặc tìm file Password.txt trong folder
2. Đừng share bộ Tool này lên J2Team Community và IT Nghiệp dư. Nếu bị phát hiện chia sẻ chúng tôi sẽ khóa link lại, các bạn tự đánh mất quyền lợi của mình

post image

68 42 3

#4it_share

Chia sẻ khóa học Thành Thạo Word 2010 trong 5 giờ

Link tải: https://www.fshare.vn/file/GDB4C4AQNQJ5

=========================================

Kho tài liệu Fshare (Không có link rút gọn - Update liên tục): http://bit.ly/fshareltvn

post image

36 1 3

#4it_share
Chia sẻ khóa học Thành thạo tin học văn phòng A-Z
Khóa học về cả 3 phần mềm Word, Excel và PowerPoint
Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/WPKF5663NPB6

post image

49 7 5

#4it_share
Chia sẻ khóa học : Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần
Link tải: https://www.fshare.vn/folder/9LWHGHUHL982
Link tải: http://123link .pw/ti4kOx2(Click link kiếm tiền ủng hộ mình nhé - Nhớ xóa khoảng trắng)

post image

60 15 4

#4it_share
Chia sẻ khóa học Hiểu và kiếm tiền từ Crypto Currency cho người mới bắt đầu
Link Fshare (Download): https://www.fshare.vn/file/3HTIPSLBJIOK

post image

45 6 0

#4it_share
Chia sẻ toàn bộ các khóa học về JavaScript (Gần 100 khóa) trên teamtreehouse.com
Link tải https://goo.gl/nAxGAk
Link ủng hộ mình http://123link(.)pw/ljmsuQ (Xóa bỏ dấu () đi nhé)

List khóa học
Practice Basic Arrays in JavaScript
Using Create React Native App
Working with the Fetch API
Practice Basic jQuery Methods
Practice Working with jQuery Collections
Practice Handling Events in jQuery
Practice Let and Const in JavaScript
Practice Arrow Functions in JavaScript
Practice Hashing Passwords in JavaScript
Practice Selecting DOM Elements
Practice Object Literals in JavaScript
Using the Angular CLI
Practice Traversing the DOM
Practice Template Literals
jQuery Basics
Practice Manipulating the DOM
Practice forEach in JavaScript
What's New in React 16
Getting Started With ES2015
JavaScript Array Iteration Methods
React by Example
Regular Expressions in JavaScript
Introduction to React Native
Introducing JavaScript
Using Create React App
Callback Functions in JavaScript
Practice JavaScript Loops
Express Basics
React Router 4 Basics
Practice JavaScript Math Methods
Practice If and Else If Statements in JavaScript
Practice Basic JavaScript Functions
Code Coverage with Istanbul
Create a Media Player with MediaElement.js
Practice Basic Variables, Input & Output in JavaScript
Angular Basics
Debugging JavaScript in the Browser
Data Fetching in React
Understanding Express Middleware
Debugging Node Applications with Google Chrome
Learn React Panel
Node.js Basics
DOM Scripting By Example
Introducing Template Literals
Building Applications with React and Redux
Defining Variables with let and const
JavaScript and the DOM
Introducing Arrow Function Syntax
Testing React Components with Enzyme
Animations in React
JavaScript and the Internet of Things
Setting Up Travis CI with Node.js
Build a Cross-Platform Desktop Application with Electron
Setting up Webpack for React
React Basics
Getting Started with webpack
Introducing ES2015
OAuth Authentication With Passport
Exploring JavaScript Conditionals
User Authentication With Express and Mongo
Understanding Closures in JavaScript
Build a REST API With Express
Using Local Storage with JavaScript
Introduction to Babel
JavaScript Unit Testing
Using SQL and Node.js with Sequelize
Understanding Promises in JavaScript
Building a MEAN Application
Adding MongoDB to your Node App on Heroku
Deploy a Node Application to Heroku
AngularJS Basics (1.x)
Using npm as a Task Runner
How to Create and Distribute an npm Package
npm Basics
Getting Started with TypeScript
Using Gulp's 'gulp-useref' For a Full Build Pipeline
Object-Oriented JavaScript
Deploy your App to GitHub Pages with Gulp
Gulp Basics
The Module Pattern in JavaScript
Understanding "this" in JavaScript
JavaScript Booleans
Using the Geolocation API in JavaScript
Using jQuery Plugins
The JavaScript 'use strict' Statement
Build a Simple Dynamic Site with Node.js
D3.js
JavaScript Loops, Arrays and Objects
Treehouse Club - MASH
JavaScript Basics
Treehouse Club: JavaScript
AJAX Basics
jQuery UK 2014
Programming Step-by-Step: Object-Oriented JavaScript (Part 1)
Programming Step-by-Step: Object-Oriented JavaScript (Part 2)

post image

84 15 9

#4it_share
Chia sẻ khóa học LẬP TRÌNH KOTLIN TOÀN TẬP - Thầy Trần Duy Thanh
Link tải: https://www.fshare.vn/folder/QP2UVINIBPEJ
Không share tài liệu này lên J2Team Community và IT Nghiệp Dư

post image

72 17 3

#4it_share
Chia sẻ khóa học Làm 5 dự án website để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp
Link Fshare: https://www.fshare.vn/folder/XTZ93AYRKCRH

post image

89 14 7

#4it_share
Chia sẻ khóa học Làm dự án thực tế với ASP.NET MVC, WebAPI và AngularJS
Link tải: https://www.fshare.vn/folder/GUOKKVE1RFLF

post image

79 22 5

Chia sẻ khóa học Học Photoshop một cách bài bản để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp
#4it_share
Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/MZXFZFW27JS7

post image

53 8 7

#4it_share
Share 36GB - 60 Khóa học đa lĩnh vực của Pluralsight và Lynda (Tất cả các khóa học đã đi kèm file Subtitle Tiếng Anh)
Trong Folder có 1 file Bonus.txt. Bạn mở ra sẽ tìm thấy 125 GB và 237 khóa học nữa
Lưu ý: Không share lên J2Team Community và IT Nghiệp Dư. Làm ơn
Link tải: https://goo.gl/9rDJfo
Link kiếm tiền http://123link .pw/qi1wYNBe (Ai ủng hộ mình Click link này)

post image


#4it_share
Chia sẻ Folder khóa học lập trình Tiếng Việt khủng. Đa thể loại
Link tải: https://www.fshare.vn/folder/Y5HQZJE2SK5S
Nghiêm cấm chia sẻ lên J2Team Community và IT Nghiệp Dư
Pass: uploaderltvn-nghiemcamdatlinkkiemtien

post image

126 33 6

Chia sẻ khóa học Bí kíp của ảo thuật phong cách

Link tải: https://www.fshare.vn/file/53OV6UIR1H5Z

=========================================

Kho tài liệu Fshare (Không có link rút gọn - Update liên tục): http://bit.ly/fshareltvn

#4it_share

post image

32 4 1