Chính sách quyền riêng tư

Toàn bộ nội dung trên website được lấy từ 4IT Community nhóm công khai trên facebook. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin công khai của bạn bao gồm nhưng không giới hạn bởi ID, Tên, Ảnh đại diện, Bài đăng trong nhóm. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin này với bất cứ ai, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu.