Không làm marketing nhưng có cả chục GB tài liệu marketing trong ổ, bao gồm Content marketing, email marketing, facebook marketing, nói chung là các kiểu luôn. Share lên đây chắc sẽ có nhiều người cần. Và cũng là cho mọi người giữ hộ để mình còn xóa đi cho nhẹ ổ :3
CẤT LÀ MẤT, SHARE LÀ CÒN MÃI :D :D :D

https://4it.pw/vEgGO | #protect@[email protected]

Bonus: vô tình tìm được 1 thư mục drive mà chứa toàn data về khách hàng, nhưng hầu hết các file bị khóa mật khẩu, các bạn tự tìm cách phá pass hoặc tìm chủ nhân xin pass nhé

https://4it.pw/OmoQv | #protect@[email protected]

Update 1 thêm bộ marketing và MMO tổng hợp nữa cũ từ năm ngoái nè
https://4it.pw/5ylqv | #protect@[email protected]

Update 2 đã có pass file excel: thanhcong

#4it_share #4it_marketing #4it_mmo

post image


Share khóa học edumall
ĐỘT PHÁ THU NHẬP 06 KÊNH MARKETING ONLINE NGAY LẬP TỨC
6 kênh này bao gồm: Facebook, Instagram, Youtube, Website, Email, và Zalo

https://4it.pw/OwpGj | #protect@[email protected]

#4it_share #4it_course #4it_edumall #4it_marketing #4it_facebook #4it_instagram

post image


Share khóa học bán hàng thương mại điện tử
Khởi nghiệp từ thương mại điện tử, Marketing trên Facebook

https://4it.pw/0OWV5 | #protect@[email protected]
pass: 4it_community
#4it_share #4it_course #4it_edumall #4it_marketing #4it_facebook

post image