Chia sẻ một vài khóa học Udemy cho các bác học trong mùa chống dịch liên quan đến Adobe và Hacking
🌷Link: bit.ly/2WTU4hi | #protect@[email protected]
Pass: stayhome.anticovid19
Ngoài ra cho bác nào chưa biết Edumall cũng có các khóa học miễn phí để phòng dịch m.n truy cập vào link để học https://edumall.vn/covid19
#4it_share #4it_udemy

post image

39 7 9

#4it_share #4it_udemy
[SHARE KHÓA HỌC C VÀ C++ TỪ UDEMY]
Tạo 1 tài khoản Udemy sau đó tiến hành nhận FREE nhé!
Link: https://goo.gl/P52UE6 | #protect@[email protected]
Pass: udemy
Link bài viết tổng hợp: https://goo.gl/V1ub78

51 25 2

#4it_share #4it_udemy
[SHARE KHÓA HỌC] How To Make A Wordpress Website 2017 | Divi Theme Tutorial by Udemy đang miễn phí
Hướng dẫn nhận khóa học: vào link https://www.udemy.com
Sau đó tạo 1 tài khoản Udemy rồi vào link mình đưa để nhận miễn phí khóa học!
Link: https://goo.gl/YunFAh | #protect@[email protected]
Pass: udemy.com
Link bài viết tổng hợp: https://goo.gl/V1ub78

88 40 5