Có thể bạn chưa biết, có một loại domain đuôi ***.new*** được ví như là **những shortcut **cho các trang web app online hay những trang chức năng của doanh nghiệp.

Dưới đây là liệt kê những trang web tiện lợi đó, rồi ai cũng sẽ cần :D.

_____

Các sản phẩm của Google:

docs.new (Google Docs)

doc.new (Google Docs)

sheets.new (Google Sheets)

sheet.new (Google Sheets)

slides.new (Google Slides)

slide.new (Google Slides)

keep.new (Google Keep) Tạo nhanh Note, cực hữu ích

forms.new (Google Forms)

form.new (Google Forms)

cal.new (Google Calendar) Tạo nhanh event trong Calendar

meeting.new (Google Calendar) Tạo nhanh cuộc gặp mặt

sites.new (Google Sites) Tạo nhanh Website

site.new (Google Sites) Tạo nhanh Website

_____

Các sản phẩm không phải của Google:

Playlist.new: Tạo playlist mới cho Spotify

Story.new: Viết bài mới lên Medium

Canva.new: Tạo thiết kế mới trên Canva

Webex.new: Tạo Personal Meeting Room

Link.new: Tạo nhanh link Bit.ly

Invoice.new: Tạo nhanh Invoice với Stripe Dashboard.

------

.... updating !!!

-----------------------------

#4it_share #4it_tips #4it_caocuong2404 #caocuong2404

post image

16 9 5

Bản cập nhật ver 74 trên Google Chrome hiện đã có sẵn. Bên cạnh đó, Dark Mode trên Chrome sau bao ngày mòn mỏi cũng đã "hạ cánh".
HD cập nhật và bật darkmode:
- Click 3 chấm góc phải trên Chrome
- Chọn Help (giúp đỡ) -> About Google Chrome (Giới thiệu Google Chrome ), sau đó cập nhật lên bản 74
- Cập nhật xong, tắt & chạy lại Google Chrome.
- Tạo shorcut google chrome trên màn hình (nếu chưa có)
- Chuột phải shorcut chọn Properties(Thuộc tính)
- Cách 1 space sau đó thêm --force-dark-mode
- Apply (Áp dụng) or OK.
- Enjoy !!!

#4it_guide #4it_tutorial #4it_share #caocuong2404

post image

35 6 3

Bao nhiêu bạn FA, bao nhiêu bạn thích điều này :))
#4it_news #4it_tintuc #caocuong2404

11 0 0