#4it_hoidap #it_help anh em cho mình hỏi là link ảnh dạng lh3 googleusercontent thì nó tồn tại bao lâu vậy? Mình chèn cứng vô web dc không hay phải dùng api để lây?

7 3 0