Quy định sử dụng

Ứng dụng này cung cấp các công cụ thống kê và tìm kiếm bài đăng trên nhóm facebook công khai 4IT Community. Việc sử dụng là hoàn toàn miễn phí. Bằng việc sử dụng ứng dụng bạn đã đồng ý với các tất cả các quy định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền riêng tư, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm